Meny

Meny

Om yrkeshögskolan

Borås är ett centrum för textil och för e-handel. Därför erbjuder Borås Yrkeshögskola flera utbildningar inom dessa områden. Dessutom finns här utbildningar inom både vård, pedagogik och teknik. Vi har även ett nära samarbete med Lidköping och Uddevallas YH-skolor.

Man och kvinna pratar på Simonsland, Borås yrkeshögskola.

Vad är en yrkeshögskola?

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial skolform men inte en högskola/universitet. Utbildningarna anpassas efter den regionala arbetsmarknadens behov. Därför varvar utbildningarna teori med stor del praktik ute på arbetsplatser. Yrkeshögskolans utbildningar blir på så sätt skräddarsydda utifrån arbetslivets behov.

8 av 10 får jobb

Vi har ett nära samarbete med näringslivet och våra kurser leder ofta till jobb. Mer än 8 av 10 av våra elever får jobb när utbildning är klar.
En yrkeshögskoleutbildning har som mål att vara anpassad efter arbetsmarknadens behov. Det betyder att våra utbildningar är flexibla och så välanpassade som möjligt. Nya utbildningar kommer ständigt till för att matcha dig mot arbetsmarknaden. Av samma skäl tar vi regelbundet bort de utbildningar där marknaden är mättad.

Vi tar emot studerande från hela Norden och utbildningarna är både kostnadsfria och berättigar till studiebidrag från CSN.

Utbildningarnas längd och poängsystem

Längden anges i YH-poäng, där fem poäng motsvarar en veckas studier på heltid. 100 yh-poäng motsvarar ett halvårs heltidsstudier, 200 yh-poäng ett års heltidsstudier, 400 yh-poäng två års heltidsstudier osv.
Poängen kan inte direkt översättas till högskolepoäng och det är inte säkert att det per automatik går att tillgodoräkna sig poäng från en Yh-utbildning om du senare vill läsa på högskolan. Det är upp till varje högskola att besluta om.

 

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-11-11 17.00
Senast ändrad: 2017-09-04 14.54

Dela sidan: Om yrkeshögskolan

g q n C

u

Besök oss på Simonsland

Besöksadress:
Simonsland,
Skaraborgsvägen 3A, plan 3

u

Besök oss på Fabriksgatan 12

Besöksadress:
Fabriksgatan 12
503 38 Borås

Hösten 2017

Under respektive utbildning finns information om kursstart.

p

Kontakt