Meny

Meny

Bäckäng A - Ö

Här är en tabell med information och hänvisning eller förklaring för viktiga delar och ord inom hela vår verksamhet, i alfabetisk ordning, A-Ö.

Bäckäng A-Ö

Evenemang, profil, verksamhet eller övrig vanlig fråga för elever och vårdnadshavare

Förklaring och eller kontaktväg

Adventure

Profil på NA naturvetenskapsprogrammet

Allergi

Svåra allergier eller speciella behov av anpassad skolmat, kontakta skolsköterska

Antagning och ansökan (till gymnasiet)

se Antagningsenheten

Arenakampen

Fotbollstävling mellan Borås gymnasieskolor, hålls i maj på Borås Arena

Aulan - hyra för evenemang?

Kontakta receptionen 033-357940

Balen

Arrangeras av Gymnasistkåren EOS, 1 juni 2017.

Besöksdagar

Dagar i november då vi tar emot alla år 9 -elever som vill besöka oss från Borås samt Bollebygd och Svenljunga.

Beteendevetenskap

Profil på SA samhällsvetenskapsprogrammet

Betyg

Hur sätts betyglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När skickas betygen hem? I juni varje år skickas de hem med post.

Bibliotek

Skolans bibliotek

Busskort

Kontakta receptionen 033-357940

Bäckäng vs Teknis skolkamp i december

Arrangeras av Skolkampsföreningen. Nu står det 10-1 till Bäckäng.

Bäckäng live

En fest för blivande elever, som vi brukar bjuda in till, i april eller maj.

Bäckängit

Elev som studerar på Bäckängsgymnasiet.

Caféet på Bäckäng

033-357701

Cambridge Certificate, CAE

Vi kan erbjuda CAE som enda gymnasieskola i Borås

CKR

Centralkapprummet, där merparten av elevskåpen finns.

Creative dance performance

Profil på ES estetiska programmet

CSN

Centrala Studiestödnämnden, betalar studiebidrag till dig som studerar på gymnasiet, 2017: 31 januari, 28 februari, 31 mars, 28 april, 31 maj och 30 juni.

Dansafton

Danseleverna visar upp sig, i början av december varje år.

Dator

Eleverna erbjuds att låna en dator under studietiden på gymnasiet.

Demokrati och mänskliga rättigheter

Profil på SA samhällsvetenskapsprogrammet

Demokrativeckan

Då vi fokuserar extra mycket på demokratifrågor, ofta vecka 43 innan höstlovet varje år. Intressanta föreläsningar, debatter med mera.

Design

Profil på ES estetiska programmet

Dexter

Webbapplikation för frånvaro och betyg med mera. Elever och vårdnadshavare har inloggninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elevassistenter

Våra elevassistenters kontaktuppgifter

Elevföreningar

Vi har många aktiva Elevföreningar!

Elevrådet

Vårt driftiga elevråd

Estetiska programmet

Vi har fem olika profiler inom ES, estetiska programmet

Ettornas dag

Elevföreningarna ordnar en rolig och inspirerande dag där ettorna kan bli medlemmar i de olika föreningarna

Europa i världen

Profil på SA samhällsvetenskapsprogrammet

Europeiska Ungdomsparlamentet, EUP eller
EYP European Youth Parliament

Våra elever och lärare inom SA Europa i världen arbetar mycket med Europeiska Ungdomsparlamentet (EUP) Sverige.

EUP är en del av European Youth Parliament (EYP) som grundades 1987 i Frankrike. EUP Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som utgör ett forum för öppen och fördomsfri debatt som syftar till att öka utbytet mellan Europas unga, skapa intresse för politiska frågor samt tillföra en europeisk dimension inom undervisningen. www.eup.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

FMS Fysisk, mental och social hälsa

Skolsköterskor, Elevhälsa

Framtidsmässa

Vi brukar ha en mässa för år 3-elever varje år, i mars, med intressanta föreläsare samt representanter från olika utbildningar, högskolor, universitet med flera.

Frånvaro

Elevens vårdnadshavare sjukanmäler i första hand med hjälp av webbapplikationen Dexterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I andra hand till receptionen 033-35 79 40

Sjukanmälan behöver göras varje dag, om det inte redan första dagen står klart hur länge sjukskrivningen varar.
Om en elev blir sjuk under skoldagen, skall han/hon meddela receptionen att han/hon går hem. Frånvaron registreras endast som giltig om elevens vårdnadshavare har ringt till receptionen inom loppet av ett dygn och bekräftat sjukfrånvaron. 033-35 79 40 Annars lägger receptionen in frånvaron som ogiltig. I efterhand anmäld frånvaro godkänns inte.

Färdighetsprov

För sökande till estetiska programmet

Förintelsens minnesdag

Vi brukar uppmärksamma denna dag med föreläsningar och utställningar med mera, den 27 januari.

Föreningslivet på Bäckäng

se Elevföreningar

Föräldramöte

Vi brukar bjuda in till föräldramöten för år 1 under september. Inför en del internationella resor bjuder vi också in till föräldramöte.

Grön flagg

se Grön flagg

Gymnasiearbete

Skulle kunna beskrivas som "examensarbete", ett stort arbete som eleverna gör under sitt sista år. I poäng: 100

Gymnasiechef

Martin Eklöf

HALIB

Högre Allmänna Läroverket i Borås, det vill säga Bäckängsgymnasiet.

Historia och identitet

Profil på HU humanistiska programmet

Hyra av lokaler, exempelvis aula

Receptionist 033-357940

Högskoleförberedande

Våra utbildningar ES, HU, NA, SA ger dig förutsättningar för fortsatta studier på högskola eller universitet.

Högskoleprovet

Många elever väljer att göra Högskoleprovetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att utöka sina sökmöjligheter till utbildningar på högskola eller universitet.

IKT-pedagog

Mattias Packendorff

Inläsningstjänst

Vi har Inläsningstjänst så att alla elever kan lyssna på sina läroböcker. Det är för att underlätta inlärning, man behöver inte ha behov av inlästa böcker för att få använda tjänsten. Kontakt: biblioteket

IV-val, individuellt val

Har du frågor om IV-kurser eller om hur du ska planera dina studier? Prata med våra SYV:are, studie- och yrkesvägledare

Julavslutning

Vi har alltid julavslutning för samtliga elever, i aulan, innan jullovet börjar. Det brukar vara allt från tal till sång- och dansframträdanden.

Kommunikationsvetenskap

Profil på SA samhällsvetenskapsprogrammet

Konstutställning

Bild- och designelevernas konstutställning brukar vara i maj, på Flaménska galleriet

Kulturveckan

Elevföreningarnas vecka, som brukar infalla slutet av april eller början av maj. Massor av roliga aktiviteter för elever på håltimmar och raster, allt arrangeras av alla driftiga föreningsmännsikor på skolan!

Kurator

se Elevhälsa

Language studies

Profil på HU humanistiska programmet

Ledarskap

Profil på NA naturvetenskapsprogrammet

Ledighet

Enligt Skollagen 7 kap 18 §länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster får rektor bevilja eleven kortare

ledighet för enskilda angelägenheter. På Bäckängsgymnasiet

har beslut om ledighet upp till två dagar i följd och totalt fyra dagar per läsår delegerats till elevens mentor. Vid ansökan om längre ledighet fattas beslut av rektor.

Likabehandling

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandlingPDF

Lov

Lovdagar under vårterminen 2017:
Februarilov: 13 - 17 februari, vecka 7.
Påsklov: 10 - 13 april, vecka 15.
Lovdagar 26 maj samt 5 juni.
Vårterminen 2017 slutar 16 juni.

Lucia

Vi firar alltid lucia med ett fantastiskt luciatåg, i aulan.

Lånekort

Välkommen till biblioteket!

Lärare

Här finns kontaktuppgifter

Läxhjälp

se Studiestöd

MacBook

Dator som eleverna disponerar under studietiden. Var rädd om den!

Marknadsförare

Skolans marknadsförare är Emilia Silfver

Medicin

Profil på NA naturvetenskapsprogrammet

Miljö och hållbar utveckling

Profil på NA naturvetenskapsprogrammet

Mina möjligheters dag

Det är en temadag för alla elever i år 1, på Åhaga, i samarrangemang Utbildningsfövaltningen och Swedbank Sjuhärad och Sparbankstiftelsen Sjuhärad.

Musik

Profil på ES estetiska programmet

Musikelevernas festival

Musikeleverna i år 3 brukar arrangera festival under vårterminen i trean.

Nationella prov

Nationella prov genomförs på våra gymnasieprogram ES, HU, NA och SA, i engelska, matematik samt svenska / svenska som andraspråk.

Nordendahls stipendiefond

Denna stipendiefond brukar dela ut elevstipendier till våra elever och resestipendier för studieresor, med mera.

OWA Outlook

Skolans e-postsystemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Parkering

Parkering under student 16 juni 2017PDF

PingPong

Skolans lärplattformlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, alla har personlig inloggning

Projekt Zimbabwe

Elever inom SA Demokrati och mänskliga rättigheter driver detta projektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prövning

Om du fått F eller streck i någon kurs kan du ansöka om prövning för att få ett godkänt betyg. Prövningstillfällen är en gång per termin.

Rektorer

se Skolledning

Schema

Elevernas schema finns härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sjukanmälan / sjukdom under skoldag

Elevens vårdnadshavare sjukanmäler i första hand med hjälp av webbapplikationen Dexterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I andra hand till receptionen 033-35 79 40

Sjukanmälan behöver göras varje dag, om det inte redan första dagen står klart hur länge sjukskrivningen varar.

Om en elev blir sjuk under skoldagen, skall han/hon meddela receptionen att han/hon går hem. Frånvaron registreras endast som giltig om elevens vårdnadshavare har ringt till receptionen inom loppet av ett dygn och bekräftat sjukfrånvaron. 033-35 79 40 Annars lägger receptionen in frånvaron som ogiltig. I efterhand anmäld frånvaro godkänns inte.

Skolmat

se Skolmat och café

Skolsköterska

se Elevhälsa

Skriv för frihet

Amnesty-kampanj vecka 49 varje år. SA-programmet Demokrati och mänskliga rättigheter brukar arrangera intressanta föreläsningar och filmvisningar med mera.

Skuggning

Kontakta vår informatör & marknadsförare Emilia Silfver

Skåp

Varje elev erbjuds att ha ett elevskåp under terminerna.

Sociala medier

Bäckäng finns på facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och snapchat @backangsnap

Sommarskola

Vi brukar ha sommarskola i matematik

Specialpedagog

se Elevhälsa

Språkintroduktion

En del av Introduktionsprogrammet

Stipendier

När år 3-elever tar studenten brukar de cirka femtio-sextio eleverna med de högsta studieresultaten få stipendier, i form av pengar. Tack vare framför allt bröderna Nordendahls stipendiefond!

Student

Studentavslutning är den 16 juni 2017.

Studentfotografering

Elevrådet fixar schema. Håll utkik i juni.

Studiebidrag

pengar från CSN

Studiedagar

Under vårterminen har vi studiedagar 6 och 7 mars 2017.

SYV

Studie- och yrkesvägledare

Teater och film

Profil på ES estetiska programmet

Teaterföreställning, treornas slutprojekt

Brukar spelas i mars varje år. 2017 blir det A clockwork orange

Tekniker

se Driftstöd

TIB

Det eleverna menar är receptionen / receptionisten

Tillgänglighet

Information om våra lokaler finns i Tillgänglighetsdatabasenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Torsdagsrast

9.30 varje torsdag har alla elever rast samtidigt. Perfekt tid för elevföreningarnas aktiviteter!

UF, Ung företagsamhet

se UF

Utbyten

Internationella utbyten Spanien, Tyskland och Brasilien

Utvecklingsplan

Bäckängsgymnasiets utvecklingsplan 2016-2021PDF

Utvecklingssamtal

Vi brukar bjuda in till utvecklingssamtal en gång per termin. Under vårterminen 2017 är planen 2 mars.

Vaktmästare

se Driftstöd

Webmail

Vi använder e-postsystemet Outlook webmail, OWAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vetenskap och forskning

Profil på NA naturvetenskapsprogrammet

Visual arts

Profil på ES estetiska programmet

Vårterminen

2017: 10 januari - 16 juni

Öppet hus 2018

Återkommer med info.

Öppettider i skolan

Dörrarna är öppna klockan 7- 17 på vardagar. 

p

Kontakt

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-14 15.01
Senast ändrad: 2017-06-14 16.18

Dela sidan: Bäckäng A - Ö

g q n C

p

Kontakt