Meny

Meny

Ordningsregler

Vi har några ordningsregler som gäller alla som går eller jobbar på Viskastrandsgymnasiet

Trygghet och bemötande

Som elev på Viskastrandsgymnasiet ska du alltid känna dig trygg. Du ska bli bemött på ett bra och korrekt sätt och bli accepterad för den du är oavsett kön, religion, etnisk tillhörighet, eller sexuell läggning.

Det innebär att vi alltid pratar respektfullt med varandra och att vi förstås aldrig utsätter någon annan för våld, hot, mobbning eller trakasserier.

Arbetsmiljö

Alla mår bra av en god arbetsmiljö. Vi anstränger oss för att hålla skolan snygg, hel och ren, bl a genom att använda papperskorgarna, duka av efter oss i matsal/caféteria, och vara varsam med möbler och utrustning. Datorerna får därför inte användas när vi äter, i matsalen eller i cafeterian.

För att alla ska uppleva en bra arbetsmiljö så använder vi lokalerna för sina ändamål. D v s vi fikar i cafeterian och äter mat i matsalen/cafeterian. Frukt och annat mellanmål kan också ätas i uppehållsutrymmena. Vi äter och dricker alltså inte i lektionslokaler, bibliotek, hörsal, etc., om inte ansvarig lärare ger sin tillåtelse vid särskilda tillfällen.

För allas trivsel och för att minska brandrisken så hänger vi in ytterkläder i skåpen.

Skolan är ingen allmän plats

Skolan är öppen och välkomnande men är samtidigt ingen allmän plats. Det betyder att det endast är personer som arbetar eller går på skolan som får vistas här. Kompisar som inte går här, träffar man alltså utanför skolan.

Att skolan inte är någon allmän plats, betyder också att det inte är tillåtet att röka på skolans område - varken vanliga cigaretter eller e-cigaretter. Det är av samma anledning heller inte tillåtet att sätta upp affischer med kommersiellt innehåll. Alla affischer måste godkännas av gymnasiechefen i förväg.

p

Kontakt

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-16 14.34
Senast ändrad: 2016-12-16 14.36

Dela sidan: Ordningsregler

g q n C

p

Kontakt