Meny

Meny

Lärare

Här kan du hitta kontaktuppgifter till alla lärare på skolan. Förkortningarna gällande arbetslag står förklarat här:

  • BA, Bygg och anläggningsprogrammet
  • EE, El och energiprogrammet
  • ES, Estetiskaprogrammet, Creativedigital Media
  • FT, Fordons och transportprogrammet
  • Gy SÄR, Gymnasiesärskolan
  • IN Svets, Industritekniskaprogrammet, svetsteknik
  • IN GTD, Industritekniksaprogrammet, grafisk teknik och design
  • SPRINT, Språkintroduktionen
  • VF, VVS och fastighetsprogrammet

Namn och e-post

Arbetslag

Telefon

Adam Albinson

ES

033-35 31 43

Freddi Almgren

BA

0707-75 10 30

Otto Almqvist

BA/Viared

0768-88 31 31

Laila Almroth

VF

0721-60 06 60

Berit Alvedal

FT

033-35 31 55

Curt Andersson

BA

0766-48 78 02

Emma Andersson

BA

033-35 31 54

Karl-Axel Andersson

VF

0768-88 55 72

Lina Andersson

ES

0766-23 07 56

Malin Andersson Olsson

FT

033-35 31 52

Micheal Arvidsson

F-ledig

Jacob Basmanji

Sprint

0734-32 75 85

Ingela Bengtsson

EE

033-35 31 37

Louise Bergman Anneling

BA

0734-32 71 46

Ingmar Bergstrand

Gy SÄR


Helene Björk

EE

033-35 31 51

Paul Björkenkvist

EE

033-35 31 37
Anders Carlsson

FT

0707-99 17 16

Anna Claesson

ES

033-35 31 52
Christer Dahl

VF

0702-14 93 50

Fredrik Dahlqvist

VF

0768-88 56 73
Bo Ekelund

BA

0734-32 71 49

Anders Ellerstrand

EE

033-35 31 37

Johan Enander

Gy SÄR

Tjänstledig

Jan-Eric Eriksson

EE

033-35 31 35

Martin Eriksson

EE

033-35 31 35

Fredrik Erlandsson

SPRINT

0734-32 75 82

Allan Ettelin

EE

033-35 31 37
Jan Fridérus

BA/Viared

0766-23 09 85

Per Fröjd

Gy SÄR

0707-69 56 27
Anna Grahn

Danehammar

ES

033-35 31 52

Lennart Granberg

Gy SÄR

0766-23 08 26

Kaj Gröndahl

HV

0734-32 71 47

Anders Gustafsson

Gy SÄR

0766-23 08 27

Bengt-Inge Gustafsson

EE

033-35 31 35

Torkel Gustafsson

BA

033-35 31 43

Martin Gustavsson

FT

0766-23 08 29
Joakim Hansson

FT

0707-33 40 06

Lis Hein

IN Svets

0733-60 28 60

Torbjörn Hellerstad

EE

033-35 31 35

Elina Hussein

SPRINT

Tjänstledig

Zeinab Husseini

SPRINT

0734-32 75 84

Anders Högeryd

ES

0708-26 18 10

Mik Holme

Gy Sär

Antti Johansson

Gy Sär


Linus Johansson

INGTD

0768-88 57 83

Niklas Johansson

FT/Viared

0706-36 95 30

Pär Johansson

IN GTD

0768-88 56 74
Martin Karlsson

FT

0768-88 31 14

Sören Karlsson

FT/Viared

033-35 31 26

Jan Kujala

BA

0768-88 31 42
Emma Lidemar

SPRINT

Tjänstledig

Daniel Larsson

FT

0768-88 55 79

Ronny Larsson

Gy SÄR


Mikael Lefverström

BA/Viared

0734-32 71 48

Peter Lindberg

BA

0734-32 71 46

Stefan Lindstrand

FT

0766-48 78 79

Ingmar Lundh

FT/Viared

0766-23 09 20

Dan Löfgren

BA/LÄR

0768-88 57 92
Anette Makhloufi Fransson

VF

033-35 31 52

Peter Matsson

FT

0768-883121

Lena Mollberg

FT

0768-88 55 74
Maria Niljon

ES

0721-60 09 07

Soili Niskanen

FT

033-35 31 51

Timo Noppa

FT/Viared

033-25 71 30

Carina Norberg

SPRINT

0734-32 75 86

Towe Norder

EE

033-35 31 37

Pehr Nordling

Gy SÄR

0768-88 31 45
Christer Olsson

VF

0766-47 12 16

Dan Ottosson

EE

0734-32 71 03
Jani Parkkinen

IN Svets

0769-42 66 65

Koja Pavic

EE

033-35 31 43

Joakim Persson

FT


Lennart Plato

FT/Viared

0705-15 95 85

Renate Pohl Medina

HV Textil

0768-88 77 69
Cecilia Pukonen

SÄR

Åke Ramsten

VF

0768-88 55 63

Kristina Reinholdsson

HV Textil

0768-88 77 69

Matthias Rezac

BA

0721-60 09 66

Dan Roos

EE

033-35 31 35

Tommie Rönnblad

FT/Viared

0768-88 55 36

Jerry Rönnbäck

BA

0766-33 35 10
Åke Sandberg

EE

0733-37 87 17

Elinor Sandström

FT/Viared

033-35 31 26

Görel Segerdahl

EE

0721-60 09 12

Tommy Segersteen

FT/Viared

0766-48 96 59

Merike Sewring

LÄR

0766-23 07 88

Alen Sinani

FT

033-35 31 55
Allan Ståhlbrand

IN GTD

0766-23 09 93

Carina Svedberg

IN GTD

0766-23 09 92

Niklas Svedberg

FT/Viared

033-35 31 26

Pekka Svärd

BA

0766-23 09 88

Jan Söderberg

BA/SÄR

0734-32 75 88

Mahri Sörman

FT/Sprint

0734-32 75 90
Mirela Tar

Sprint

0734-32 75 87

Magnus Thorén

BA/Viared

0766-23 09 86

Kristian Thörnqvist

VF

0766-23 07 57

Lars Töllenius

BA

0768-88 31 05
Lena Wiklund

HV Textil

0768-88 77 69
Karl-Axel Zander

EE

033-35 31 37
Stefan Östanbäck

LÄR

0766-48 78 40

Jan-Erik Österdahl

FT

0733-11 34 06 

 

p

Kontakt

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-11-18 10.47
Senast ändrad: 2017-03-16 07.59

Dela sidan: Lärare

g q n C

p

Kontakt