Meny

Meny

Att anlägga avlopp

När du ska anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig avloppsanordning behöver du tillstånd från Miljö- och konsumentnämnden. För att få tillstånd ska du göra en beskrivning av den anläggning du planerar att utföra.

Du behöver också beskriva förutsättningarna på platsen, till exempel närhet till brunnar för både dricksvatten- och bergvärmebrunnar. Detta gör du genom att fylla i Brunnsredovisning (förteckning av vattenbrunnar inom 100 m) samt genom att göra en översiktlig kartskiss över placeringen av avloppsanläggningen.

Hur du utformar din anläggning kan beror på om den är placerad inom områden där högre funktionskrav gäller, till exempel inom vattenskyddsområden, strandnära områden eller tätare bebyggda områden.

Du behöver göra också göra en del undersökningar. Idag hjälper de flesta avloppsentreprenörer i Borås till med det om du avtalar det med dem. Lämnar du uppdraget till en entreprenör har du, enligt konsumenttjänslagen, rätt att vänta dig ett professionellt genomförande.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till avtalPDF mellan kund och entreprenör. Avtalet gäller mellan dig och entreprenören och ska inte lämnas till förvaltningen. Under processen kan du alltid kontakta Miljöförvaltningen om du har frågor.

Att bifoga i ansökan till Miljöförvaltningen (punkt 1 till 3 finns under Självservice nedtill):

 1. Ansökan/Anmälan
 2. Brunnsredovisning
 3. Teknisk beskrivning av avloppsanläggningen
 4. Kartmaterial (situationsplan), som beskriver avloppsanläggningens placering

Placering av anläggningen

Grundläggande vid placeringen är att avrinningen från avloppsanläggningen inte ska riskera att påverka vattentäkter och grundvatten.

Vid placeringen av anläggningen behöver man ha kunskap om den kommer att ligga inom strandskyddsområde eller områden med högre funktionskrav.

Övrigt

Tänk på att om du kommer in med bristfälliga ansökningshandlingar kan det ta flera veckor längre tid att få ditt tillstånd.

För att bedöma markförhållandena är det lämpligt att i förväg gräva en provgrop och att eventuellt inrätta ett grundvattennivårör.

l

Självservice

Ansökan om avlopp med traditionell infiltration

Ansökan om avlopp med infiltration med moduler

Ansökan om avlopp med markbädd

Ansökan om avlopp med markbädd på burk

Ansökan om avlopp med minireningsverk

Ansökan om avlopp, WC till sluten tank, plus BDT

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-02-06 11.23

Ändrad av:

Dela sidan: Att anlägga avlopp

g q n C

y Nyheter

 • 2019-05-22 11.12

  Hur trygg är boråsaren?

  Borås Stad genomför nu en trygghetsundersökning, vars resultat kommer att användas i kommunens strategiska och praktiska...
 • 2019-05-08 07.51

  Sol i sinnet – sol på taket

  Nu när solen lockar till altaner, uteserveringar och skog och mark, kan det vara på sin plats att påminna om Solkartan, ...

y Nyheter

 • Diagram över resultatet av gymnasieskolornas val till Europaparlamentet.
 • Genrebild på par.
 • 2019-05-22 11.12

  Hur trygg är boråsaren?

  Borås Stad genomför nu en trygghetsundersökning, vars resultat kommer att användas i kommunens strategiska och praktiska...

o Kalender

 • Svart vit bild på en bil som en mekaniker arbetar med.
 • Mekakväll för tjejer

  Alla tjejer är välkomna till en mekarkväll hos bilverkstaden. Har du undrat vad som finns under huven på en bil, hur man...

  Tid: 2019-05-23 17.00
  Plats: Bilhuset, Sjöbo Torg, Borås
 • En lila pratbubbla.
 • Medborgardialog om Tittut!

  Borgstena, Seglora, Hässleholmen, Viskafors, Hulta eller Rångedala... vilken plats i kommunen tycker du att vår mobila ö...

  Tid: 2019-05-24 10.00
  Plats: Almenäs, parkeringen/fotbollsplanen
 • Två personer framför husbilen Tittut!
 • Tittut! fyller 1 år!


  Det firar vi med festligheter på Almenäs! Förutom tal av tillförordnad enhetschef Carina Einarsson så blir det fullt med...

  Tid: 2019-05-24 10.00
  Plats: Almenäs, parkeringen/fotbollsplanen

p

Kontakt