Meny

Meny

Färdtjänst

Färdtjänst är kollektivtrafik med färdtjänstbuss eller personbil för dig som har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Rätten till färdtjänst regleras i Lagen om färdtjänst (SFS 1997:736). Läs mer om Borås Stads regler och tillämpningsföreskrifter för färdtjänst i dokumenten längst ned på denna sida.

Vem får färdtjänst?

Färdtjänsten är avsedd för dem som på grund av en långvarig funktionsnedsättning inte kan åka buss på egen hand. Med långvarig avses normalt minst tre månader. Den som ansöker om färdtjänst ska vara folkbokförd i Borås Stad. Tillstånd för färdtjänst beviljas under en begränsad tid. Färdtjänsttillståndet är personligt och får under inga omständigheter överlåtas till annan person.

Hur söker man färdtjänst?

Tekniska förvaltningens färdtjänsthandläggare beslutar vem som får färdtjänsttillstånd. Kontakta handläggare på telefon 033-35 74 00 för att få ansökan hemskickad eller ansök om färdtjänst här. Vid svårbedömda och icke synliga funktionsnedsättningar kan utlåtande begäras in. Färdtjänsthandläggaren tar kontakt med dig efter att din ansökan har kommit in.

Beställning och avbeställning av färdtjänst

Beställning av färdtjänst sker via beställningscentralen.
Telefon: 033-35 50 50

Öppettider:
Måndag - fredag: 6.00-23.00
Lördag - söndag: 7.00-23.00

Du kan även beställa och avbeställa dina resor via internetlänk till annan webbplats. Du behöver då ditt kundnummer och en PIN-kod som du får av beställningscentralen. Kontakta dem för mer information.

När får jag resa?

Resan kan göras alla dagar klockan 05.30-24.00.
Natt mot lördag och söndag kan du resa till och med klockan 02.45.
För resa med personbil gäller då att resan är beställd senast klockan 23.00, färdtjänstbuss ska förbeställas senast fredag klockan 16.00.

Mer information om färdtjänst:

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-01-18 11.49

Ändrad av:

Dela sidan: Färdtjänst

g q n C

p

Kontakt