Meny

Meny

Stödverksamhet Torget

Borås stad erbjuder särskilt stöd till dig som behöver en individuellt anpassad studiemiljö. Stödverksamheten är anpassad för dig med behov av AST-specifikt stöd under skolgången. Du har exempelvis en autismdiagnos som gör att du har behov av mindre undervisningssammanhang, förberedelse och extra studiestöttning.

Du anmäler ditt behov av stöd i samband med att du gör din ansökan till gymnasiet. Via stödverksamheten läser du sedan valt program med en stöttning som anpassas efter dina förmågor. På Almåsgymnasiet och Sven Eriksonsgymnasiet finns behovsanpassade lokaler där undervisning kan ske i små grupper, 1-5 elever, med stor individanpassning.

Du som är, eller blir, behörig till ett nationellt program kan få stöd via stödverksamheten.

Lärare och resurspedagoger på Stödverksamheten Torget

Namn och e-post

Ämne

Telefon

Arvidsson Gustaf

Lärare, Sven Eriksonsgymnasiet och Almåsgymnasiet

0704-99 17 04

Bernlo Anneli

Lärare, Sven Eriksonsgymnasiet och Almåsgymnasiet


Dahlberg Sven

Lärare, Sven Eriksonsgymnasiet

033-35 88 46

Eliasson Tiina

Resurspedagog, Almåsgymnasiet

0721-60 08 54

Foureaux Lisa

Elevassistent, Sven Eriksonsgymnasiet


Fredberg Malin

Samordnare

0721-60 08 58

Fridén Thomas

Lärare, Sven Eriksonsgymnasiet


Hedlund Mattias

Lärare, Sven Eriksonsgymnasiet och Almåsgymnasiet

0721-60 08 94

Jonsson Ing-Marie

Lärare, Sven Eriksonsgymnasiet och Almåsgymnasiet

0706-70 34 70

Kroon Alexander

Resurspedagog, Sven Eriksonsgymnasiet

0721-60 08 54

Kyllönen Susanna

Specialpedagog, Sven Eriksonsgymnasiet

0766-23 09 82

Larsen Alina

Lärare, Sven Eriksonsgymnasiet


Murray Johnny

Ansvarig rektor

0704-55 33 64

Sandberg Martin

Lärare, Sven Eriksonsgymnasiet

0709-96 22 44

Sehag Märtha

Lärare, Sven Eriksonsgymnasiet

0721-60 08 53

Svan Christo

Lärare, Sven Eriksonsgymnasiet och Almåsgymnasiet


Svenningsson Sofia

Elevassistent, Sven Eriksonsgymnasiet och Almåsgymnasiet

0721-60 08 54

Översjö Marcus

Idrottslärare, Sven Eriksonsgymnasiet och Almåsgymnasiet

0736-55 34 41

Senast ändrad: 2017-10-13 11.21

Uppdaterad av:

Dela sidan: Stödverksamhet Torget

g q n C

p

Kontakt