Meny

Meny

Skolledning

Kaj Sandgren, gymnasiechef

Telefon: 033-35 31 10
Mobil: 0768-88 31 10

 • Pedagogisk ledning
 • Samordning av verksamhet
 • Ekonomi och budgetuppföljning
Kaj Sandgren

Catarina Bergh Lundin, rektor skolenhet D/intendent

Telefon: 033-35 31 23
Mobil: 0768-88 31 23

 • Rektor för Språkintroduktionen
 • Servicepersonal
 • Lokaler och fastigheter
 • Samordning av systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Samordning av systematiskt brandskyddsarbete
Catarina Bergh

Anna-Lena Jacobsson, rektor skolenhet A

Telefon: 033-35 31 30
Mobil: 0768-88 31 30

 • Fordons- och transportprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet (Anläggningsfordon, Mark och anläggning)
 • Gymnasiesärskolan
Anna-Lena Jacobsson

Magnus Björk, rektor skolenhet B

Telefon: 033-35 31 15
Mobil: 0768-88 31 15

 • El- och energiprogrammet
 • Estetiska programmet - Creative Digital Media
 • Industritekniska programmet - Grafisk teknik och design
 • Hantverksprogrammet - Textil design
 • Samhällsvetenskapliga programmet - Beteendevetenskap


Magnus Björk

Kenneth Ohlsén, rektor skolenhet C

Telefon: 033-35 31 40
Mobil: 0768-88 31 40

 • Bygg- och anläggningsprogrammet (Husbyggnad, Plåt, Måleri)
 • Industritekniska programmet - Svetsteknik
 • VVS- och fastighetsprogrammet
 • Lärling
Kenneth Ohlsén

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-11-09 16.24

Uppdaterad av:

Dela sidan: Skolledning

g q n C

p

Kontakt