Meny

Meny

Studiehjälp och studiemedel

Du får studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Studiehjälp beviljas endast för heltidsstudier.

Studiehjälp består av:

  • Studiebidrag 1050 kr/mån
  • Extra tillägg högst 855 kr/mån
  • Inackorderingstillägg

De flesta elever får enbart studiebidrag.

Normalt är studietiden fyra månader på höstterminen och fem på vårterminen. Du som studerar i minst fem månader under vårterminen får studiebidrag för hela kalenderhalvåret det vill säga 6 månader. Om du är omyndig betalas studiehjälpen ut till din vårdnadshavare och därefter till dig själv. Du kan få studiehjälp från och med kvartalet efter det att du fyllt 16 år och längst till och med vårterminen det år du fyller 20.

Extra tillägg och inackorderingstillägg

För att få extra tillägg och inackorderingstillägg (om du behöver bo på din skolort) krävs speciella prövningar. Sista ansökningsdag för dessa är 30 juni det läsår som du studerar. Studerar du inom den kommunala gymnasieskolan är det din hemkommun som beviljar inackorderingstillägget. Mer information om extra tillägg på finner du på Centrala studiestödsnämndens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Studiemedel

Om du från och med höstterminen det år du fyller 20 läser på en gymnasieskola, kan du ansöka om studiemedel. Studiemedel består av en lånedel och en bidragsdel. Om du studerar på heltid är bidraget 582 kronor och lånet 1 112 kronor per vecka. Om du är 25 år och läser en utbildning i gymnasieskolan, som inte är påbyggnadsutbildning, kan du få 1 389 kronor per vecka i bidrag och 305 kronor i lån. Du kan även få studiemedel för 50 eller 75 procents studietakt. Studiemedel ansöker du om när som helst, men du kan inte få stöd för mer än fyra veckor retroaktivt från det att CSN fått in din ansökan. Mer information om studiemedel på finner du på Centrala studiestödsnämndens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad: 2016-12-14 09.13

Ändrad av:

Dela sidan: Studiehjälp och studiemedel

g q n C